ArtContext – tłumaczenia najwyższej jakości: ustne, pisemne, przysięgłe

Tłumaczenia pisemne

Oferujemy najwyższej jakości tłumaczenia pisemne standardowe we wszystkich językach europejskich. Tłumaczymy w parach językowych z językiem polskim (np. polski-angielski, angielski-polski) oraz z języka obcego na obcy (np. angielski- niemiecki, francuski-angielski).

Tłumaczenia wykonywane są przez kompetentnych tłumaczy wyspecjalizowanych w konretnych
dziedzinach i poddawane weryfikacji pod względem językowym i merytorycznym przed oddaniem ich Klientowi.

W zależności od tłumaczenia zachowujemy układ graficzny oryginału.

Gotowe tłumacznenia, zgodnie z życzeniem Klienta, możemy dostarczyć pocztą elektroniczną, pocztą standardową, lub w innej formie odpowiadającej oczekiwaniom Klienta.

Oferujemy również tłumaczenia przysięgłe takich dokumentów jak: akty notarialne, dokumenty samochodowe, świadectwa ukończenia szkoły, akty urodzenia, dyplomy, certyfikaty, umowy kupna – sprzedaży, akty małżeństwa, i wiele innych.

¤  Strona tłumaczenia zwykłego – 1800 znaków ze spacjami.
¤  Strona tłumaczenia przysięgłego – 1125 znaków ze spacjami.

I grupa językowa: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski
II grupa językowa: białoruski, czeski, hiszpański, słowacki, ukraiński, włoski
III grupa językowa: pozostałe języki europejskie
IV grupa językowa: języki pozaeuropejskie


DODATKI DO TŁUMACZEŃ PISEMNYCH:

  • Tryb normalny – do 5 stron dziennie
  • Tryb pilny do 8 stron dziennie +50% do ceny podstawowej
  • Tryb ekspresowy do 12 stron dziennie +100% do ceny podstawowej

Do powyższych cen dolicza się 23% podatku VAT. Termin liczony jest od dnia następnego po przyjęciu zlecenia przez biuro, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

Bezpłatnie zapewniamy odbiór materiałów, wydruk, dysk cd, dostarczenie przetłumaczonego tekstu do klienta. Akceptujemy dokumenty przesłane faxem oraz e-mailem. Udzielamy dwutygodniowej gwarancji na wykonane tłumaczenia.

 

wykonanie: larso.pl
Pozycjonowanie: IT Holding